KOŞU NO: 3

11 Numarada kayıtlı KLOVİN isimli atın antrenörü Veli ÇİZİK atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

1 Numarada kayıtlı DON PEDRO isimli ata binen Hasan DEMİRTAŞ start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir.

5 Numarada kayıtlı SILVER CLOUD isimli ata binen Halil PARILDAR start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir.

KOŞU NO: 4

9 Numarada kayıtlı TEKÇAPKAN isimli ata binen İsa AKYAVUZ start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

4. Koşudan sonra 5 numaralı REBER adlı atın binicisi Galip KILIÇ ile 9 numaralı TEKÇAPKAN adlı atın binicisi İsa AKYAVUZ tartı mahalinde tartışarak yarış yerlerinin düzeninin bozulmasına sebep olmuşlardır. Adı geçen biniciler Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendilerinin isteği üzerine savunmaları alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 126/1 maddesi gereğince her birine 458 TL para cezası ile 7 gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesissilere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

6 Numarada kayıtlı UYUZ KIZ isimli atın antrenörü İbrahim SAYIS atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı UYUZ KIZ isimli at start hakemi emrine girmemesi nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

5 numaralı CRANBERRY QUEEN adlı atın seyisi Aydın ÇİZİK, binici Halil POLAT'a hakaret ederek yarış yerlerinin düzen ve disiplininin bozulmasına sebep olmuştur. Seyis Aydın ÇİZİK Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 126/1 maddesi gereğince 458 TL para cezası ile 15 gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesissilere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası ile cezalandırılmıştır.

5. koşu sonrası at sahipleri İsmail SANCAR ile Selman YERDIMCI tartı mahalinin önünde tartışarak yarış yerlerinin düzeninin bozulmasına sebep olmuşlardır. Adı geçen at sahipleri Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendilerinin isteği üzerine savunmaları alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 126/1 maddesi gereğince her birine 458 TL para cezası ile 15 gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası ile cezalandırılmıştır.