Ankara 32.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

10 Numarada kayıtlı TURBONUN GÜLÜ isimli atın antrenörü Ahmet KAPLAN atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır

Kocaeli 12.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 6

5 numaraya kayıtlı FADİK isimli atın binicisi Mahir ŞAHİN start çıkışından sonra yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini belirtmiştir.

KOŞU NO: 7

 5 numarada kayıtlı GREEN GULET isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından antrenörü Hüseyin ÇALIŞKAN atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.