KOŞU NO: 3

2 numaraya kayıtlı TEKDALIN İZİ isimli atın binicisi Harun ÇANAKÇI ; karşı düzlükte içindeki atı sıkıştırıp önünü kestiği , hareketini engelleyip faul yaparak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini belirtmiştir. 04.07.2019 tarihinde verdiği savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden , 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesinin 7. fıkrası gereğince 30 (otuz) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında, Yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından yasaklanması ve 458 TL para cezası ile cezalandırılması kanaatiyle Yüksek Komiserler Kuruluna sunulmasına ve Yüksek Komiserler Kurulundan kesin karar gelinceye kadar ihtiyati tedbir olarak cezasının 07.07.2019 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.