ANKARA

 

KOŞU NO: 2

2 Numarada kayıtlı TALİA HANIM isimli ata binen Mehmet GENEŞ usulüne uygun olmayan sayıda (7 adet) kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

1 Numarada kayıtlı BRACCIOFERRO isimli ata binen Mehmet Salih ÇELİK yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı tahkikat başlatılmıştır.

KOŞU NO: 4

2 Numarada kayıtlı HÜNKAROĞLU isimli ata binen İsa KATAR usulüne uygun olmayan sayıda (7 adet) kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

10 Numarada kayıtlı BABADAĞINOĞLU isimli ata binen Samet ERKUŞ usulüne uygun olmayan sayıda (7 adet) kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 14 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

 

ELAZIĞ

KOŞU NO: 1

15 Numarada kayıtlı HİRAGÖLLÜ isimli ata binen Menderes AVŞAR start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir

KOŞU NO: 2

4 Numarada kayıtlı TULPARHAN isimli atın antrenörü Abdulgaffar TOPRAK deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

14 Numarada kayıtlı URLA GÜNEŞİ isimli ata binen Özgür ORDU koşunun son düzlüğünde usulüne uygun olmayacak şekilde kulvar değiştirmiştir. Biniciye ifade tebligatı yapılmış ve gerekli soruşturmaya devam edilmektedir.

13 Numarada kayıtlı CARANBERRY QUEEN isimli ata binen Hasan DEMİRTAŞ start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası b/1, c ve ç bentleri gereğince 458 TL para cezası 5 (beş) süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

9 Numarada kayıtlı DELİCİHAN isimli ata binen M.Ali AKTÜRK start çıkışından sonra usulüne uygun olmayacak şekilde kulvar değiştirmiştir. Biniciye ifade tebligatı yapılmış ve gerekli soruşturmaya devam edilmektedir.

12 Numarada kayıtlı İNANLI OĞLU isimli ata binen Muhammed Baran ÇAKMAK son düzlükte hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi 1. fıkrası a ve b1 bentleri gereği İHTAR ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 8

4 Numarada kayıtlı ORANGE BLOSSOM isimli atın antrenörü Abdulgaffar TOPRAK deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır