Elazığ 15.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

02.07.2019 tarihinde yapılan yarışlarda 2. Koşuda 18 numaraya kayıtlı OYTUNTAY adlı atın binicisi Halil POLAT’ın koşu esnasında, yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı (12 kamçı) kullanarak yarış usul ve esaslarına aykırı harekette bulunduğu görülmüştür. Binici Halil POLAT Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince (Yüksek Komiserler Kurulundan kesin sonuç gelinceye kadar) 458 TL para ve 28 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 2

10 Numarada kayıtlı SEYRANTEPE isimli ata binen M.Ali AKTÜRK start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası b-1, c, ç bendleri gereğince 458 TL para cezası ve 7 (yedi) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir

9 Numarada kayıtlı MERCANHAN isimli ata binen Necmi ALTIN start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası b-1, c, ç bendleri gereğince 458 TL para cezası ve 7 (yedi) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir

12 Numarada kayıtlı HADRAKIZ isimli ata binen Halil PARILDAR start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası b-1, c, ç bendleri gereğince 458 TL para cezası ve 7 (yedi) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

3 Numarada kayıtlı HAZİMESULTAN isimli ata binen Vedat KIZMAZ start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 4

6 numaralı ÖZ ŞUBAT adlı atın ilgilileri son düzlükte atlarını engellediği gerekçesiyle 2 numaralı GÜLÇİNHANIM adlı ata protesto çekmişlerdir. Protesto kurulumuz tarafından incelenmiş ve red edilmiştir

KOŞU NO: 5

11 numarada kayıtlı CRAZY BOY isimli at starttan çıkmamıştır. Bu nedenle, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

11 Numarada kayıtlı CRAZY BOY isimli atın antrenörü Orhan BAKIR atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

İstanbul 37.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

3 numaraya kayıtlı olarak koşan ONE GUN isimli atın antrenörü Serdar YILMAZ, atını yeteri kadar eğitemeyerek atın huysuzluk yaparak start makinesine geç giriş yapması ve startın gecikmesine neden olmasından dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numaraya kayıtlı olarak koşan ONE GUN isimli atın aprantisi Adem ASLAN, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

KOŞU NO: 2

1 numaraya kayıtlı olarak koşan CANGUVEN isimli atın jokeyi Mertcan ÇELİK, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

7 numarada kayıtlı KAİNATIM isimli atın antrenörü Ömer GÜNELİ’ nin kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 9 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

8 numarada kayıtlı BONJOUR EL SAMAWİ isimli atın antrenörü Yılmaz KAHRAMAN’ nin kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 9 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir. 

9 numaraya kayıtlı olarak koşan SEFİRA isimli atın jokeyi ALI KAÇMAZ, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

Protesto ile www.Liderform.com.tr'nin görüşü

 

Son 300'den SEFİRA içeri yatmak istiyor biniciside atını düzeltmekle uğraşması kırbaçı sağ elinden kullanmasına rağmen atına hakim olamayıp KAİNATIM ile BONJOUR EL SAMAWİ sprint kulvarlarını engelliyen SEFİRA'nın bu iki safkanın engellemeselerdi kazanma şansları yoktu BONJOUR EL SAMAWİ 2'ciliği kurtardı,KAİNATIM  3'cülüğü kurtaramayıp boyun farkı ile yarışı 4 bitirdi.SEFİRA tarafından engellenen KAİNATIM en kötü yarışı engellenmese koşuyu 3 bitirirdi.Komiserler Kurulu alacakları kararlarda bunuda incelemelidir.SEFİRA'nın jokeyi ALİ KAÇMAZ 7 günlük yasal hakkını kullanma kararı aldı