Bursa Ulu Cami’de imamlık görevinde bulunan, bu görevi esnasında yazdığı Anadolu’nun en bilinen mevlid manzumelerinden "Vesîletü’n-necât" ile haklı bir üne kavuşan şair ve mutasavvıf Süleyman Çelebi adına düzenlenen koşuya biri dişi toplam 9 Arap safkan katılım gösterdi. Cüneyt Yıldızhan’ın sahibi olduğu, Sultansuyu Tarım İşletmeleri tarafından yetiştirilen ve Veli Akbulut tarafından antrene edilen ALTINCI HİS(Özgünhan - Serengül / Sergen) jokeyi Halis Karataş’la potoyu önde bulan isim oldu. Geçtiğimiz yıl da bu koşuyu kazanma başarısı gösteren 6 yaşındaki al erkek at, yaklaşık bir buçuk ay önceki son startında da Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu’nu (G1) zaferle noktalamıştı.son 100'de 4'üncü durumda olan safkan HALİS KARATAŞIN teşvikleri ile zorlanmadan kazandı.SERDÜMEN 2'inci,ATMACA BEYİ 3'üncü olurken bir sonraki ilk yarışlarında çok daha farklı koşacak olup dikkat diyoruz

Safkanın soy kütüğü bilgileri için tıklayınız.

SÜLEYMAN ÇELEBİ

Bursa’da doğmuş ve eğitimini burada tamamlamıştır. Hz. Muhammed’i öven “Mevlid” adıyla bir kaside yazmış ve yüzyıllarca sevilerek okunmuştur.

Bilinen en önemli yapıtı, İranlı bir vaizin Hz, Muhammed’in diğer peygamberlerden pek farkı olmadığını söylemesi üzerine Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu dile getirmek için yazdığı asıl adı Vesilet’ün Necat (Kurtuluş Yolu) olan Mevlid adlı eseridir.

Süleyman Çelebi’nin mevlidi

Mevlid (Vesilet’ün Necât) Hz. Peygamber’in diğer peygamberlere olan üstünlüğünü veciz bir şekilde anlatır. Mevlid; münacat, velâdet (peygamberimizin doğum), risalet (peygamberliğin bildirilişi), rıhlet (Peygamberimizin vefatı) ve dua bölümlerinden oluşur.

Çağına göre sade bir dille mesnevi biçiminde yazdığı Vesiletü’n-Necat (Mevlid) adlı eseriyle tanınır. Onun açtığı bu çığırda çok sayıda eser yazılmış olmasına karşın bunlardan hiçbiri Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i kadar yaygınlaşıp benimsenmemiştir. Mevlid geleneğinin temellerini atmıştır.

Meşhur “Mevlid” mesnevisini yazarak Türk kültürünün önemli bir parçası olan mevlid törenlerinin mimarı olmuştur. Mevlid, Hz Muhammed’ın doğumunu ve hayatını konu alan bir eserdir. Bu eserin asıl adı Vesilet’ün Necat”tır. Halk arasında “Mevlid” olarak bilinmektedir. Peygamberimizin özellikleri en güzel ifadelerle bu eserde anlatılmıştır. 

Yaklaşık 800 beyitten oluşan bu eser, dini bir mesnevidir.

Eser, 6 bölümden oluşur:

  • Münacaat,
  • Vidalet (Peygamberin doğumu),
  • Risaleit (Peygamberin oluşu),
  • Miraç (Allah’la buluşması),
  • Rihlet (Peygamberin ölümü),
  • Dua,