KOŞU NO: 3

Koşuda 7 numarada kayıtlı OĞLUM HAKTAN isimli at start hakemi emrine girmemiştir. Atın Antrenörü MURAT TOKÇALAR;6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 7 numarada kayıtlı OĞLUM HAKTAN isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

Koşuda 13 numarada kayıtlı SINDY TIFFANY isimli at koşuya başlamamıştır. Atın Antrenörü ÜMİT YAYLA; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 13 numarada kayıtlı SINDY TIFFANY isimli at, koşuya başlamadı. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

KOŞU NO: 4

Koşuda 8 numarada kayıtlı BAĞRIYANIK isimli atın Binicisi NEVZAT AVCİ, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici NEVZAT AVCİ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

Koşuda 1 numarada kayıtlı HIZKOLİK isimli atın Binicisi AKIN SÖZEN, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici AKIN SÖZEN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 5 numarada kayıtlı FERZİNE isimli atın Binicisi HALİL ALTIN, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici HALİL ALTIN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

 

İSTANBUL

KOŞU NO: 2

2 numaraya kayıtlı olarak koşan AYGÖNÜL isimli atın jokeyi Burak AVERBAK, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

1 numaraya kayıtlı olarak koşan BAFRA isimli atın aprantisi Mazlum Pir DEMİR, start çıkışında yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

7 numarada kayıtlı MİSS TURBO isimli atın antrenörü Sabit EREN’ in kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 6 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan HİRA isimli atın jokeyi Sinan ÇETİN, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve (c) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanmış ve ayrıca 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numaraya kayıtlı olarak koşan MİSS TURBO isimli atın jokeyi Ali KAÇMAZ, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

Protesto videosu

KOŞU NO: 10

10 numaraya kayıtlı olarak koşan KEDİM isimli atın aprantisi Mert Ali SOLMAZ, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.