Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
MEHMET ALTIN 16.07.2019 16.07.2019
G.KALIN 13.07.2019 27.07.2019
G.KABAPALAMUT 12.07.2019 26.07.2019
M.UYAR 11.07.2019 30.07.2019
A.ESMER 10.07.2019 29.07.2019
Ü.ÖZCAN 10.07.2019 08.08.2019
Ş.KAPUCU 08.07.2019 17.07.2019
İ.KATI 03.07.2019 16.08.2019
M.BERBER 28.06.2019 27.07.2019
Y.ARAS 28.06.2019 27.07.2019
M.ERSEÇGEL 27.06.2019 27.07.2019
M.E.DOĞANCIK 26.06.2019 25.07.2019
M.G.ARSLAN 07.06.2019 21.07.2019
VED.GÖKÇE 14.05.2019 11.08.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
F.YARDIMCI 14.05.2019 31.08.2019
H.POLAT 14.07.2019 10.08.2019
H.İ.AKKAYA 16.07.2019 29.07.2019
S.ERKUŞ 12.07.2019 25.07.2019
A.KAÇMAZ 17.07.2019 23.07.2019
Z.KARABULUT 17.07.2019 23.07.2019
M.MANAV 17.07.2019 23.07.2019
M.P.DEMİR 17.07.2019 23.07.2019
F.AVCI 16.07.2019 22.07.2019
S.ÇETİN 15.07.2019 21.07.2019
H.KAPLAN 11.07.2019 20.07.2019
H.ÇİZİK 06.07.2019 19.07.2019
N.ALTIN 13.07.2019 19.07.2019
M.A.AKTÜRK 13.07.2019 19.07.2019
H.PARILDAR 13.07.2019 19.07.2019
M.GENEŞ 12.07.2019 18.07.2019
İ.KATAR 12.07.2019 18.07.2019
B.ÇIĞLA 10.07.2019 16.07.2019
H.DEMİRTAŞ 12.07.2019 16.07.2019

Ankara 37.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

09.07.2019 tarihinde 2. koşuda 1 Numarada kayıtlı BRACCIOFERRO isimli ata binen Mehmet Salih ÇELİK usulüne uygun olmayan sayıda (7 adet) kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış savunması 16.07.2019 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

2 Numarada kayıtlı BLACKBOARD isimli atın antrenörü Ramazan BARMAN atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 4

5 numarada kayıtlı ATEŞ KRALLIĞI isimli at starttan çıkmaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

5 Numarada kayıtlı ATEŞ KRALLIĞI isimli atın antrenörü Rüzgar AKAN atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

3 Numarada kayıtlı İREM SU isimli atın antrenörü İbrahim BEKİROĞULLARI atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

Elazığ 16.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1 numarada kayıtlı KLOVİN isimli at start hakeminin emrine girmemesi nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

1 Numarada kayıtlı KLOVİN isimli atın antrenörü Veli CİZİK atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendİ gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

1 Numarada kayıtlı KILAVUZAĞASI isimli atın antrenörü S.Veysel KAYA deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

7 Numarada kayıtlı KIRKPINAR isimli atın antrenörü Mahmut KEKLİK deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.