2019 Kısrak Aşım Müracaat Duyurusu

2019 Aşım Sezonun İngiliz Aygır Aşım Ücretleri Duyurusu

2019 Aşım Sezonu Arap Aygır  Aşım Ücretleri Duyurusu

2019 Aşım Talimatnamesi

2019 Aşım Talimatnamesi Değişiklik Yapılan Maddeler