ANKARA

KOŞU NO: 8

1 numarada kayıtlı CANSEKLAVİ isimli at start hakemi emrine girmemesi nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

1 Numarada kayıtlı CANSEKLAVİ isimli atın antrenörü Alper CİĞER atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOCAELİ

KOŞU NO: 2

3 numaraya kayıtlı DEJNİKLİ isimli atın binicisi Onur YILDIZ' ın, start çıkışı ve karşı düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir.

10 numaraya kayıtlı TEKFORDTEYFİK isimli atın binicisi İbrahim Halil KETME ' nin, son düzlüğünde ata fazla sayıda Kamçı (8 Adet) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir.

KOŞU NO: 4

7 numarada kayıtlı SULTAN SUZİ isimli atın antrenörü Rüzgar AKAN deklere edilmiş seyisini doping mahallinde bulundurmadığından dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

 5. Koşu Kurulumuz tarafından incelemeye alınarak; 2 numarada kayıtlı olarak koşan SAVAŞ ATI isimli atın binicisinin, 6 numaraya kayıtlı olarak koşan BLACK WASP isimli ata; koşunun son düzlüğünde koşu yolunu kapatarak önünü kestiği ve faul yaptığı tespit edildiğinden, Kurulumuzca koşuya re’sen protesto çekilmiştir.

1. inci 1 numaraya kayıtlı HOSLİ 2. inci 2 numaraya kayıtlı SAVAŞ ATI 3. inci 3 numaraya kayıtlı SİDELİ 4. inci 6 numaraya kayıtlı BLACK WASP 5. inci 4 numaraya kayıtlı SUMEL HAN

şeklinde sonuçlanan koşu sonucu 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğin 122/7 maddesi uyarınca koşu sonucu aşağıdaki şekilde Kurulumuzca değiştirilmiştir.

1. inci 1 numaraya kayıtlı HOSLİ 2. inci 3 numaraya kayıtlı SİDELİ 3. inci 6 numaraya kayıtlı BLACK WASP 4. inci 2 numaraya kayıtlı SAVAŞ ATI 5. inci 4 numaraya kayıtlı SUMEL HAN

2 numaraya kayıtlı SAVAŞ ATI isimli atın binicisi Mert Ali SOLMAZ ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendi isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir.

KOŞU NO: 6

5 numaraya kayıtlı OVER ALL isimli atın binicisi Burak AKÇAY start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini belirtmiştir