Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
G.KALIN 13.07.2019 27.07.2019
G.KABAPALAMUT 12.07.2019 26.07.2019
M.UYAR 11.07.2019 30.07.2019
Ü.ÖZCAN 10.07.2019 08.08.2019
A.ESMER 10.07.2019 29.07.2019
İ.KATI 03.07.2019 16.08.2019
M.BERBER 28.06.2019 27.07.2019
Y.ARAS 28.06.2019 27.07.2019
M.ERSEÇGEL 27.06.2019 27.07.2019
M.E.DOĞANCIK 26.06.2019 25.07.2019
M.G.ARSLAN 07.06.2019 21.07.2019
VED.GÖKÇE 14.05.2019 11.08.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
F.YARDIMCI 14.05.2019 31.08.2019
H.POLAT 14.07.2019 10.08.2019
M.A.AKTÜRK 20.07.2019 03.08.2019
A.SÖZEN 23.07.2019 29.07.2019
H.İ.AKKAYA 16.07.2019 29.07.2019
F.KARAKURT 23.07.2019 29.07.2019
M.KAYA 22.07.2019 28.07.2019
MÜS.ÇELİK 22.07.2019 28.07.2019
R.DOĞAN 20.07.2019 26.07.2019
S.ERKUŞ 12.07.2019 25.07.2019
M.S.ÇELİK 19.07.2019 25.07.2019
M.P.DEMİR 17.07.2019 23.07.2019
A.KAÇMAZ 17.07.2019 23.07.2019
Z.KARABULUT 17.07.2019 23.07.2019
M.MANAV 17.07.2019 23.07.2019
F.AVCI 16.07.2019 22.07.2019
S.ÇETİN 15.07.2019 21.07.2019

 

ANKARA

KOŞU NO: 2

3 Numarada kayıtlı AKKULA isimli atın antrenörü Engin KARATAŞ koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda koşuyu protesto eden 3 Numarada kayıtlı AKKULA isimli ata derece değişikliğini gerektirecek bir engel oluşmadığından protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

6 Numarada kayıtlı SELKUT isimli ata binen Ayhan KURŞUN son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

10 Numarada kayıtlı IMOGEN isimli ata binen Hışman ÇİZİK yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

1 Numarada kayıtlı ARDAŞAH isimli ata binen Akın SÖZEN 1000 metre civarı iç kulvardan dış kulvara doğru hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin birinci fıkrası b/1 ve c bendi gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

 

İzmir 27.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

12 numarada kayıtlı SPEED HORSE isimli atın aprantsi Enis Emre DOĞRU Start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numarada kayıtlı SPEED HORSE isimli atın antrenörü Halim KAYA yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

12 numarada kayıtlı TEXAS GIRL isimli atın antrenörü Ercan ATEŞ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

1 numarada kayıtlı DENİZYILDIZI isimli atın antrenörü Alican ÖKSÜZLER yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

 5 numarada kayıtlı ROCKY FORK MNM isimli atın Jokeyi Hüseyin ŞİMŞEK koşunun son virajında ve son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

1 numarada kayıtlı ENERGİN isimli atın aprantsi Enis Emre DOĞRU Son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numarada kayıtlı TUĞTEKİN isimli atın jokeyi Yunus Emre YÜKSEL son düzlükte fazla sayda kamçı kullandığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir.Yunus Emre YÜKSEL savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden Konu ile ilgili işlem savunmasını takiben yapılacaktır

3 numarada kayıtlı AÇIK EL isimli atın aprantsi Muharrem OK koşunun ilk düzlüğünde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numarada kayıtlı DENİZ KÖPÜĞÜ isimli atın aprantsi Furkan KARAKURT fazla sayıda kamçı kullandığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 Maddesi gereği( 23.07.2019 gününden başlamak üzere) 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 458TL para cezası ile cezalandırılmıştır

8 numarada kayıtlı BAŞKONAKLI isimli atın jokeyi Furkan HİM koşunun ilk virajında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

9 numarada kayıtlı SU MELEK isimli atın aprantisi Muharrem OK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar ile cezalandırılmıştır.