İstanbul 43.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 5

3 numarada kayıtlı AFTER FOREVER isimli atın antrenörü Fatih KILIÇ’ ın kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 6 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan ASLAN ADAM isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan ASLAN ADAM isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi ve suçunun tekerrür etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

Elazığ 19.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

7 Numarada kayıtlı LİZGE isimli atın antrenörü Mahmut KEKLİK deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

7 Numarada kayıtlı BABA CUVEE isimli ata binen Necmi ALTIN son düzlükte hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

3 Numarada kayıtlı FEDAİ isimli ata binen Fetullah FELHAN koşunun son düzlüğüne kadar sürekli hatalı kulvar değişikliği yaparak rakip atları engelleyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası b/1, c,ç bentleri gereğince 458 TL para cezası ve 15 (onbeş) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesissilere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

1 Numarada kayıtlı EXTRAVAGANT isimli ata binen Mehmet TAŞKAYA koşunun son 500 metrelerinde hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

1 numarada kayıtlı ZEMANİ isimli at start makinesinden çıkmamıştır. ZEMANİ adlı ata, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

1 Numarada kayıtlı ZEMANİ isimli atın antrenörü S.Veysel KAYA atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.