01.09.2018 Tarihi İtibariyle

Mustafa AKSU - Başkan

Dr. Nihat PAKDİL - Başkan Yardımcısı

Mehmet Hadi TUNÇ - Üye

Özer ATAÇ - Üye

Rıfat Tan BENADAM - Üye

Ayşe Ayşin IŞIKGECE - Üye

Özkan KÖYLÜBAY - Üye

Ahmet ÖZBELGE - Üye

Behçet HOMURLU – ÜyeYüksek Komiserler Kurulu Ropörtörlüğü görevini yapar Veteriner Hakem Murat Durmaz’ın görevinden ayrılıp TİGEM Atçılık Daire Başkanlık görevine devam edecek.