Türkiye Jokey Kulübü Derneği, Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi ile Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesinin 2019 yılı Bütçeleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 22 Aralık 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM :

1.    Toplantı yeter sayısı tutanağının okunması ve açılış.

2.    Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,

3.    Genel Kurul zabıtlarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

4.    Dernek ve İktisadi İşletmelerin 2019 yılı gelir ve gider bütçeleri ile yatırım bütçesinin okunması, görüşülmesi ve oylanması,

5.    Dilek ve öneriler,

6.    Kapanış.