1 Temmuz Perşembe günü Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 4 numarada kayıtlı BİŞKEKHAN isimli atın antrenörü Osman GÜNDOĞDİ, kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde 11 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiğini bildirilmiş, koşu kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine karar verilmiştir.

4 numaraya kayıtlı BİŞKEKHAN isimli atın binicisi Gökhan BEKTAŞ, Start Mahallinde tutulan tutanak doğrultusunda start görevlilerine sinkaflı sözler söyleyerek; koşuların ve yarış yerleriyle tesislerin düzen ve disiplinini bozmaktan dolayı ifadeye çağrılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 126. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; 15 (onbeş ) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından geçici olarak men ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

4 numaraya kayıtlı BİŞKEKHAN isimli atın binicisi Gökhan BEKTAŞ, son düzlüğünde usulsüz Kamçı (boynuna vurmak) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası ve At Yarışları Yönetmeliğin de değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 7 (yedi) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında , yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/ veya sanat icrasından yasaklanmış ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numaraya kayıtlı BİŞKEKHAN isimli atın binicisi Gökhan BEKTAŞ son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numaraya kayıtlı KOCAMEMED isimli atın binicisi Doğukan SAV , son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır