Bursa 32.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

Koşuda 13 numarada kayıtlı LORDSDAUGHTER isimli at koşuya 15-20 boy geç başlamıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör UFUK BİLİK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

02.08.2019 tarihinde yapılan 3 ncü koşuda, 8 numarada kayıtlı DOKTORAT isimli atın Binicisi NEVZAT AVCİ koşu sonrası tartıda, koşu öncesi tartısında tespit edilen ağırlığından 600 gram eksik olduğu tespit edildiğinden At Yarışları Yönetmeliğin 120/6. maddesi gereğince, (3-8-7-10) olarak neticelenen koşu sırasının (3-7-10-9) olarak değiştirilerek, DOKTORAT isimli at koşu dışı sayılmıştır. Binici NEVZAT AVCİ ve Antrenör BOZAN BAYDAN’ın tartı yükümlülüğünü yerine getirmemeleri nedeniyle; 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4. maddesi ve At yarışları Yönetmeliğinin 120/6. fıkraları çerçevesince adı geçenlerin 919.00’ar TL para cezası ve 15’er gün süre ile sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmışlardır.

KOŞU NO: 7

Koşuda 14 numarada kayıtlı HASAN ABİ isimli atın Binicisi MAHMUT TURAN, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MAHMUT TURAN S; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 7 numarada kayıtlı BEYŞEHİRLİ isimli atın Binicisi HALİL KAPLAN, koşuda yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici HALİL KAPLAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

İstanbul 47.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 5

6 numarada kayıtlı DENİZİM isimli atın antrenörü Alper CİĞER' in kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 3 numaralı atın jokeyi kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

3 numaraya kayıtlı olarak koşan ATMACA BEYİ isimli atın jokeyi Selim KAYA, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

4 numarada kayıtlı HANIMCIM isimli atın sahibi Ethem KAYA’ nın kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 1 numaralı atın aprantisi kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir