Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
E.YAVUZ 05.08.2019 07.08.2019
S.GÜLENYÜZLER 05.08.2019 05.08.2019
M.ÇİÇEK 05.08.2019 05.08.2019
ALP.OLUK 05.08.2019 03.09.2019
A.C.DAĞDEVİREN 04.08.2019 06.08.2019
A.PAZAR 31.07.2019 29.08.2019
M.UYAR 31.07.2019 09.08.2019
A.ESMER 30.07.2019 18.08.2019
M.BERBER 29.07.2019 27.08.2019
M.ERSEÇGEL 29.07.2019 27.08.2019
G.KABAPALAMUT 29.07.2019 27.08.2019
Y.ARAS 27.07.2019 25.08.2019
M.E.DOĞANCIK 26.07.2019 24.08.2019
S.ÇAKAR 19.07.2019 18.08.2019
Ş.YILMAZ 10.07.2019 08.08.2019
Ü.ÖZCAN 10.07.2019 08.08.2019
B.ULUKAN 08.07.2019 07.08.2019
İ.KATI 03.07.2019 16.08.2019
VED.GÖKÇE 14.05.2019 11.08.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
F.YARDIMCI 14.05.2019 31.08.2019
F.ARSLAN 04.08.2019 18.08.2019
V.KIZMAZ 03.08.2019 17.08.2019
B.ÇIĞLA 03.08.2019 17.08.2019
ALP.OLUK 06.08.2019 12.08.2019
A.ÇELİK 05.08.2019 11.08.2019
İ.H.KETME 28.07.2019 10.08.2019
GÖK.BEKTAŞ 04.08.2019 10.08.2019
F.FELHAN 27.07.2019 10.08.2019
T.ÜNLÜTÜRK 04.08.2019 10.08.2019
H.POLAT 14.07.2019 10.08.2019
N.AVCİ 03.08.2019 09.08.2019
S.TIRPAN 05.08.2019 09.08.2019
GÖKH.GÖKÇE 03.08.2019 09.08.2019
M.A.SOLMAZ 28.07.2019 08.08.2019
Y.E.YÜKSEL 04.08.2019 08.08.2019
B.AKÇAY 01.08.2019 07.08.2019
S.KAPLAN 01.08.2019 07.08.2019
M.AKYAVUZ 31.07.2019 06.08.2019
Y.E.YÜKSEL 30.07.2019 05.08.2019

Kocaeli 21.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1 numarada kayıtlı NİĞDE BEYİ isimli at start hakemi emrine girmemesinden dolayı , At Yarışları Yönetmeliğinin 9. maddesinin j bendi uyarınca ( 15 gün) starta alışıncaya kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır.Ayrıca antrenörü Yılmaz KAHRAMAN, atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması aynı gün içerisinde savunması alınmış ve savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesinin 4. bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

3 numaraya kayıtlı EĞİL ATEŞİ isimli atın binicisi Mustafa ÇİÇEK, son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 2

8 numaraya kayıtlı KARDEŞCAN isimli atın binicisi Selim KAYA' nın , son düzlüğünde ata fazla sayıda Kamçı (7 Adet) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ancak kendisi Kurulumuza icabet etmemiştir.

KOŞU NO: 4

1 numaraya kayıtlı ROWDY isimli atın binicisi Tugay ALICI, start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır 

2 numaraya kayıtlı PISSCA isimli atın binicisi Ayhan KURŞUN, start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

1 numaraya kayıtlı HOSLİ isimli atın binicisi Mahsun DEMİRBAŞ, son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna d

2 numaraya kayıtlı JUST RUN isimli atın binicisi Selim KAYA' nın , son düzlüğünde ata fazla sayıda Kamçı (7 Adet) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ancak kendisi Kurulumuza icabet etmemiştir. 

5 numarada kayıtlı BIG DADAŞ isimli at start hakemi emrine girmemesinden dolayı , At Yarışları Yönetmeliğinin 9. maddesinin j bendi uyarınca ( 15 gün) starta alışıncaya kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır.Ayrıca antrenörü Seçkin YANIK, atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması aynı gün içerisinde savunması alınmış ve savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesinin 4. bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Bursa 33.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

Koşuda 6 numarada kayıtlı RUN FOR ESLEM isimli atın Binicisi NURETTİN ŞEN, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici NURETTİN ŞEN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) ve (B-1)(TEKERRÜR)Bendleri gereğince İhtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

Koşuda 5 numarada kayıtlı YILMAZHAN isimli at start hakemi emrine girmemiştir. Atın Antrenörü ALİCAN SONĞUR; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 5 numarada kayıtlı YILMAZHAN isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

KOŞU NO: 4

Koşuda 4 numarada kayıtlı BABA ÇINAR isimli atın Binicisi MERTCAN ÇELİK, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MERTCAN ÇELİK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 7

Koşuda 6 numarada kayıtlı MONTA TAMARA isimli atın Antrenörü MERT BİLDİK, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör MERT BİLDİK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 8 numarada kayıtlı OYA isimli atın Binicisi DURMUŞ MALATYALI, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici DURMUŞ MALATYALI; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 7 numarada kayıtlı OGEY isimli atın Binicisi HIŞMAN ÇİZİK, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici HIŞMAN ÇİZİK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

Koşuda 1 numarada kayıtlı GEZGİNCİ isimli atın Antrenörü MERT BİLDİK, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör MERT BİLDİK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 7 numarada kayıtlı ŞAHSANCAK isimli atın Binicisi CEM ALTUN, koşuda usulsüz kamçı kullanarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici CEM ALTUN, 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 Maddesi gereğince 458 TL para cezası ve 7 gün süre ile sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.