KOŞU NO: 1

30.07.2019 tarihinde 9. koşuda 6 Numarada kayıtlı SEVMEK ZAMANI isimli ata binen Ali KAÇMAZ son düzlükte kulvar değişikliği yaparak derece değişikliğine neden olmasından dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış savunması 06.08.2019 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesinin yedinci fıkrasının b ve d bendi gereğince 458 TL para ve 10 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.