8 numaraya kayıtlı olarak koşan TUMBULYALAZ isimli at, binicisinin koşu sonrası yapılan tartı sonucunda ağırlığında 900 gram eksiklik tespit edilmesinden dolayı koşu dışı sayılmış, 

  • 1 inci 3 numaraya kayıtlı HÜNKAROĞLU
  • 2 nci 5 numaraya kayıtlı ÖZDAMAR
  • 3 üncü 2 numaraya kayıtlı BUMBAİ
  • 4 üncü 1 numaraya kayıtlı DEMİRYAYLASI
  • 5 inci 8 numaraya kayıtlı TUMBULYALAZ

Şeklinde sonuçlanan koşu sonucu 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 120. maddesinin 6. fıkrası uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • 1 inci 3 numaraya kayıtlı HÜNKAROĞLU
  • 2 nci 5 numaraya kayıtlı ÖZDAMAR
  • 3 üncü 2 numaraya kayıtlı BUMBAİ
  • 4 üncü 1 numaraya kayıtlı DEMİRYAYLASI
  • 5 inci 4 numaraya kayıtlı KUTUP

2- Binici Berkan ÇIĞLA, tartı ile ilgili yükümlülüğünü yerine getiremediğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 120. maddesinin 6. fıkrası uyarınca 15 (on beş) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanmış ve ayrıca 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.