Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
B.ULUKAN 08.08.2019 06.09.2019
A.ŞENBAHAR 08.08.2019 27.08.2019
M.M.BİLGİN 08.08.2019 17.08.2019
ALP.OLUK 05.08.2019 03.09.2019
İ.ÖZ 05.08.2019 03.09.2019
A.C.DAĞDEVİREN 05.08.2019 19.08.2019
AHMET GÖKÇE 02.08.2019 31.08.2019
A.PAZAR 31.07.2019 29.08.2019
A.ESMER 30.07.2019 18.08.2019
M.BERBER 29.07.2019 27.08.2019
M.ERSEÇGEL 29.07.2019 27.08.2019
G.KABAPALAMUT 29.07.2019 27.08.2019
Y.ARAS 27.07.2019 25.08.2019
M.E.DOĞANCIK 26.07.2019 24.08.2019
S.ÇAKAR 19.07.2019 18.08.2019
İ.KATI 03.07.2019 16.08.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
F.YARDIMCI 14.05.2019 31.08.2019
GÖK.BEKTAŞ 11.08.2019 25.08.2019
N.AVCİ 10.08.2019 24.08.2019
H.ALTUNDAĞ 09.08.2019 23.08.2019
M.BAYDAN 12.08.2019 21.08.2019
B.AYEBE 12.08.2019 18.08.2019
F.ARSLAN 04.08.2019 18.08.2019
A.KAÇMAZ 09.08.2019 18.08.2019
B.ÇIĞLA 03.08.2019 17.08.2019
V.KIZMAZ 03.08.2019 17.08.2019
S.KAYA 09.08.2019 15.08.2019
İ.ÇİZİK 09.08.2019 15.08.2019

 

İstanbul 52.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 4

4 numaraya kayıtlı olarak koşan REY isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek dışındaki atlara faul yapmak suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan MACCHIATO isimli atın aprantisi Mert Ali SOLMAZ, karşı düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

8 numaraya kayıtlı olarak koşan HELLBENT isimli atın jokeyi Selim İPEK, son düzlükte usulsüz kamçı kullandığından dolayı kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

10 numaraya kayıtlı olarak koşan TRIBUTE TO JOSS isimli atın jokeyi Gökhan KOCAKAYA, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numaraya kayıtlı olarak koşan WIN AND DANCE isimli atın jokeyi Gökhan GÖKÇE, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

2 numaraya kayıtlı olarak koşan FIRTINA VADİSİ isimli atın antrenörü Kemal DEMİR’ in kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 3 ve 4 numaralı atların jokeylerinin kendi atını engellediklerinden dolayı neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

3 numaraya kayıtlı olarak koşan MUHSİN isimli atın jokeyi Mehmet KAYA, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numaraya kayıtlı olarak koşan DERİNDENİZ isimli atın jokeyi Deniz YILDIZ, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

4 numaraya kayıtlı olarak koşan BAYRAMHAN isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM, koşunun son metrelerinde atını yeteri kadar teşvik etmediğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

16 numaraya kayıtlı MY LEGEND GIRL isimli atın antrenörü Mert BİLDİK, atını yeteri kadar eğitmeyerek start makinesinden çıkış yapamamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

17 numaraya kayıtlı olarak koşan SEA AND VICTORY isimli atın deklareli antrenörü Aslan ÇALIŞ, eyer alma yükümlülüğünü yerine getirmediğinden dolayı 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 120. maddesinin 2. fıkrası gereği hakkında soruşturma başlatılmış, tartı mahallinde bulunmadığından dolayı savunması alınamamıştır. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

18 numaraya kayıtlı olarak koşan SILENT HILL isimli atın jokeyi Ramazan ARSLAN, son düzlük boyunca usulsüz kulvar değiştirerek arkasındaki atların koşu yolunu engelleyip yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve (c) bentleri uyarınca 7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanmış ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Elazığ 25.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

2 numaraya kayıtlı DELİBAŞ isimli atın antrenörü Bayram YILDIRIM programda belirtilenin dışında ata aksesuar takmasından dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 4

1 Numarada kayıtlı FIGHT FIGHTER isimli atın antrenörü Figen BAKIR atını yeterince eğitmeyerek start makinesine girişte direnç göstererek yarışın gecikmesine sebep olmuştur. Antrenör Figen BAKIR'ın konu ile ilgili ifadesi alınmış ve 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

5 Numarada kayıtlı KEPEZ VALLEY isimli atın antrenörü Veli ÇİZİK atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

5 Numarada kayıtlı KEPEZ VALLEY isimli at starttan çok geç çıkması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

6 Numarada kayıtlı ÜNLÜ KARTAL isimli ata binen Menderes AVŞAR start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 Numarada kayıtlı BELALI KADİR isimli ata binen Caner TEPE start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

1 Numarada kayıtlı BLACK KNIGHT isimli ata binen İsa AKYAVUZ usulüne uygun olmayan şekilde kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

5 Numarada kayıtlı CALIFORNIA isimli atın antrenörü Mehmet BALTA atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır. 

5 Numarada kayıtlı CALIFORNIA isimli at starttan çıkmaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

 

KOŞU NO: 7

8 Numarada kayıtlı ROJHAT KIZI isimli ata binen Burak BEKTAŞ start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.