19 Ağustos Pazartesi günü Kocaeli Kartepe Hipodrom'u 1 Koşuda 1 numaraya kayıtlı KARDEŞCAN isimli atın binicisi Selim KAYA start çıkışı ve sonrasında yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden , 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve (c) bendleri uyarınca 7 (yedi) gün süre ile Yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

 

19 Ağustos Pazartesi günü Bursa Osmangazi Hipodrom'unda 2 Koşuda  6 numarada kayıtlı TOUT VA BIEN isimli atın Binicisi ERHAN YAVUZ, koşu öncesi kilosunu ayarlayamamıştır. Binici ERHAN YAVUZ; 6132 Sayılı Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 120/4. Maddesi gereğince 919 TL para cezası ve 7 gün sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.