İstanbul 56.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

1 numarada kayıtlı GRASHOF isimli atın antrenörü Sadettin MUTLU’ nun kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 3 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

1 numaraya kayıtlı olarak koşan GRASHOF isimli atın jokeyi Gökhan KOCAKAYA, son viraja girilirken yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numaraya kayıtlı olarak koşan BALDEMAR isimli atın jokeyi Mehmet KAYA, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 4

8 numaraya kayıtlı olarak koşan FEDAİ isimli atın antrenörü Alper TEPEBAŞI, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına neden olmasından dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

6 numaraya kayıtlı olarak koşan CAPE TOWN isimli atın jokeyi Gökhan GÖKÇE, start çıkışında yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numaraya kayıtlı olarak koşan SAMOTHRAKI isimli atın jokeyi Adem ASLAN, start çıkışında yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numaraya kayıtlı olarak koşan TOTEM isimli atın antrenörü Ufuk BİLİK, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden çıkış yapmamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

6 numaraya kayıtlı olarak koşan HONEY RYDER isimli atın jokeyi Furkan YÜKSEL, son düzlükte fazla sayıda (6 adet) kamçı kullandığından dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası uyarınca 14 (on dört) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanmış ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 9

4 numaraya kayıtlı olarak koşan İKİ DEMİRKIR isimli atın jokeyi Halil İbrahim AKKAYA, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Bursa 38.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

Koşuda 9 numarada kayıtlı ERCE HATUN isimli at koşuya 10-15 boy geç başlamıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör MELEK ÖZGÜL; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 1 numarada kayıtlı ALTINTUNÇ isimli atın Antrenörü GÖKHAN ALTIN , yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör GÖKHAN ALTIN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 2

Koşuda 4 numarada kayıtlı KRAL EGE isimli at koşuya başlamamıştır. Atın Antrenörü SERGEN GÖKÇE; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 4 numarada kayıtlı KRAL EGE isimli at, koşuya başlamadı. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

Koşuda 9 numarada kayıtlı MAZEJAN isimli at start hakemi emrine girmemiştir. Atın Antrenörü ALPER CİĞER; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 9 numarada kayıtlı MAZEJAN isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

KOŞU NO: 3

Koşuda 7 numarada kayıtlı ZÜLFİKARYELİ isimli atın Antrenörü MEHMET GÜNDÜZELİ, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör MEHMET GÜNDÜZELİ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

Koşuda 1 numarada kayıtlı ALANKOZ isimli atın At Sahibi SEYİTHAN ÇİFTÇİ, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. At Sahibi SEYİTHAN ÇİFTÇİ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

Koşuda 14 numarada kayıtlı GRAND DUKE isimli atın Binicisi HALİL KAPLAN, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici HALİL KAPLAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır