22.08.2019 tarihinde 6, Koşu 1 Numarada kayıtlı ÇİVİCİ isimli ata binen Saadettin BOYRAZ usulüne uygun olmayan sayıda (7 adet) kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine 24.08.2019 tarihinde savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 14 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.