İstanbul 59.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

6 numaraya kayıtlı PRENSES BEGÜM isimli atın antrenörü Sedat ÇİFTÇİ, atını yeteri kadar eğitmeyerek start makinesinden çıkış yapamamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

KOŞU NO: 4

2 numaraya kayıtlı olarak koşan BUZDAMLASI isimli atın antrenörü Ali Seralp GÜRSAN, atını yeteri kadar eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapıp startı geciktirmesine sebebiyet verdiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numaraya kayıtlı olarak koşan SAFİRA isimli atın antrenörü Burak ŞANDAN, atını yeteri kadar eğitmeyerek start makinesi içerisinde takla atıp huysuzluk yaparak startı geciktirmesine neden olduğundan dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

1 numaraya kayıtlı AKKAYA RÜZGARI isimli atın antrenörü Volkan YÜKSEL, atını yeteri kadar eğitmeyerek düşen nalını taktırmayıp start mahallinden kaçmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan COMANDAT isimli atın antrenörü Ergun USLU' nun kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; koşu neticesini protesto ettiği bildirilmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

7 numaraya kayıtlı olarak koşan ERSEL isimli atın jokeyi Selim KAYA, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numaraya kayıtlı olarak koşan NOVEMBER RAIN isimli atın aprantisi Mertcan ÇELİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

16 numaraya kayıtlı SILENT HILL isimli at start makinesine giriş yapmamasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 (on beş) güne kadar süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Atakan ŞIVGIN, atını yeterince eğitmeyerek startı geciktirmesine sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

16 numaraya kayıtlı SILENT HILL isimli atın antrenörü Atakan ŞIVGIN, yarış komiserler kuruluna karşı kaba davranışlarda bulunduğundan dolayı konu ile ilgili savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 126. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 15 (on beş) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklanmış ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

17 numaraya kayıtlı olarak koşan SPECTACULAR SWORD isimli atın jokeyi Metin HAMEDİ, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 8

6 numaraya kayıtlı olarak koşan AĞRI KESİCİ isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan MOSKOVAATEŞİ isimli atın jokeyi Ali KAÇMAZ, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

5 numaraya kayıtlı olarak koşan HELLBENT isimli atın jokeyi Ayhan KURŞUN, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan MIKULA isimli atın aprantisi Hasan Uygar CİVİL, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

18 numaraya kayıtlı olarak koşan MY GRACE isimli atın aprantisi Danyal KAYA, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

Bursa 40.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

Koşuda 2 numarada kayıtlı ALYAYLA isimli atın Antrenörü ŞAHİN İPEK, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör ŞAHİN İPEK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

Koşuda 11 numarada kayıtlı ACHILLES isimli atın Antrenörü BEKTAŞ YILDIRIM, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör BEKTAŞ YILDIRIM; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 9 numarada kayıtlı UÇANOK isimli atın Binicisi OĞUZ EREN, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici OĞUZ EREN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) ve (B-1) Bendi gereğince İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

Koşuda 3 numarada kayıtlı MISTER POINT isimli atın Binicisi YUNUS EMRE YÜKSEL, koşu bitmeden nümayişte bulunarak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmiştir. Binici YUNUS EMRE YÜKSEL; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A ) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 4 numarada kayıtlı BEDWULF isimli atın Binicisi ERHAN YAVUZ, koşu bitmeden nümayişte bulunarak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmiştir. Binici ERHAN YAVUZ; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A ) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 6 numarada kayıtlı BABAFIRAT isimli atın Antrenörü AHMET KAPLAN, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör AHMET KAPLAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

 

KOŞU NO: 6 Koşuda 3 numarada kayıtlı BÜYÜK MANDIRALIM isimli atın Antrenörü MEHMET ARSLAN tartı mahallinde bulunmayarak yarış usul ve esaslarına aykırı ha