Ankara 57.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

27.08.2019 tarihinde 1. koşuda 1 Numarada kayıtlı MAGNUS isimli ata binen Enver ŞİMŞEK 200 metre civarı iç kulvardan dış kulvara doğru hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, savunması 31.08.2019 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin birinci fıkrası c bendi gereğince 5 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

7 Numarada kayıtlı PURO isimli atın antrenörü Savaş DEMİR atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

İzmir 38.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

6 numarada kayıtlı ICEFALL isimli atın jokeyi Dorukhan PALAUR son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

2 numarada kayıtlı ESENTÜRK isimli at start makinasından gecikmeli olarak çıkmış ve bir süre sonra saparak aprantisini düşürmüştür. Apranti doktor tarafından muayene edilmiş ve gerekli kontrolünün yapılması amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.

KOŞU NO: 6

3 numarada kayıtlı BAVO BRAO isimli atın jokeyi Gökhan GÖKÇE son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

2 numarada kayıtlı BARUTEFE isimli atın jokeyi Majıt MAMEDOV son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından (9 Kamçı) savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Ancak savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

7 numarada kayıtlı BARONTAY İsimli atın antrenörü, 8 numarada kayıtlı FRENKLİ ATEŞİ ve 11 numarada kayıtlı CAN HÜMEYRA isimli atın jokeylerinin kendi atını engellediği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine karar verilmiştir.

8 numarada kayıtlı FRENKLİ ATEŞİ isimli atın jokeyi Ali ALPAGUT son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numarada kayıtlı CAN HÜMEYRA isimli atın jokeyi Burak AVERBAK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

2 numarada kayıtlı BİPOLAR LADY isimli atın aprantisi Çetin CANPOLAT start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun