Resmi Gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle aynı koşuda, at sahibi ve eşi üzerine koşan atlar ile at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup, aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri oldukları ilan edilen atlar, artık herhangi bir yazılı başvuruya ihtiyaç duyulmaksızın eküri olarak ilan edecek.