5 numaraya kayıtlı olarak koşan ALY WINS isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son düzlükte içindeki atların koşu yolunu daraltmak suretiyle yarış usul ve esaslarını ihlal etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden 6 (altı) gün sonra 04.09.2019 tarihinde kurulumuza iletmiştir. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1),(c) ve (ç) bentleri uyarınca 7 (yedi) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından geçici olarak yasaklanmış ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.