At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği’nde 20 Aralık 2018 tarih ve 30631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bazı değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikler yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yarışseverlerin uzunca süredir talep ettiği aşağıdaki değişiklik, böylece resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Ekürinin bir veya birkaç atı koşudan çıktığında, çıkan bu at veya atların yerine, sadece koşunun AGF’sine (veya Altılı harici koşuda EFG’sine) değil; ekürinin diğer koşan atı veya atlarına da oynanmış sayılacak.