Ankara 59.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

2 numarada kayıtlı BERİŞ isimli ata binen Hışman ÇİZİK start çıkışı atının koşuya adapte olmadığından dolayı düşmüştür.

5 Numarada kayıtlı NAİMOĞLU isimli ata binen Ali KAÇMAZ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

1 Numarada kayıtlı MADALYON isimli ata binen Mehmet AKYAVUZ son düzlükte önce dış kulvardan iç kulvara doğru sonra iç kulvardan dış kulvara doğru kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmış

 

İzmir 39.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

6 numarada kayıtlı GÜVENİLİRSULTAN isimli atın jokeyi Halil ALTIN koşunun son virajında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

11 numarada kayıtlı TEKİN KIZ isimli atın aprantisi Mürsel KAYİŞ koşunun yaklaşık son 1000 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

6 numarada kayıtlı ESLEM SULTAN isimli atın aprantisi Muharrem OK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

7 numarada kayıtlı HAYRİYE SULTAN isimli atın antrenörü Zafer AVCI, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numarada kayıtlı ORKİ isimli atın jokeyi Mehmet KAYA start çıkışından bir süre sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9 

6 numarada kayıtlı NEON KNIGHT isimli at Start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan yasaklanmasına,

6 numarada kayıtlı NEON KNIGHT isimli atın antrenörü Serdar Seren GÖRGÜ, atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır