Adana 18.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1.Koşuda, koşuyu 6. olarak bitiren 1 numaralı SUMMER PICTURES isimli atın antrenörü Bahar GÖK, koşuyu 1. olarak bitiren 4 numaralı CAPTAIN CEMO isimli ata son 600 metrede kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir. Ayrıca protestoya neden olan 4 numaralı CAPTAIN CEMO isimli atın binicisi M.S.ÇELİK, son 600 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

Yine 1. koşu sonrasında biniciler E. ŞİMŞEK ve M.S.ÇELİK, birbirleriyle tartışmalarından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmaları istenmiştir. Konu ile ilgili savunmalarını yasal sürelerini beklemeden Kurulumuza vermişlerdir. Ancak savunmaları yeterli görülmediğinden ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

3.Koşuda, 2 numaralı ATEŞİN KANATLARI isimli atın binicisi A. SÖZEN, hatalı start çıkışı yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Kurulumuza çağırılarak savunması alındıktan sonra ihtar cezası verilmiştir ( 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1-a ).

KOŞU NO: 4

4.Koşuda, 6 numaralı YEŞİLTAŞ isimli atın binicisi R. DOĞAN, hatalı start çıkışı yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Kurulumuza çağırılarak savunması alındıktan sonra ihtar cezası verilmiştir ( 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1-a ).

KOŞU NO: 8

8.Koşuda, 7 numaralı SPLENDOR isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü A. TEKİNALP' e atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir.

Yine aynı koşuda, 6 numaralı DIBLANZADE isimli atın binicisi H. ÇANAKÇI, son 400 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 9

9.Koşuda, koşuyu 5. olarak bitiren 1 numaralı CANBEŞİRCAN isimli atın antrenörü A. DİNÇ, koşuyu 3. olarak bitiren 8 numaralı İSA AĞA isimli ata son 300 metrede kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto kabul edilerek sıralama 9-15-8-3-1-11 iken , 9-15-3-1-8-11 şeklinde değiştirilmiştir. 8 numaralı İSA AĞA isimli atın binicisi İ AKYAVUZ, son 300 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ederek derece değişikliğine neden olduğundan 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 122/7. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

 

İstanbul 69.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

2 numaraya kayıtlı olarak koşan DOMBRA isimli atın antrenörü Aktay GÜNEŞ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet verdiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

14 numaraya kayıtlı olarak koşan TOTEM isimli at start makinesinden geç çıkış yapmasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 (on beş) güne kadar süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Ufuk BİLİK, atını yeterince eğitmediğinden ve suçunun tekerrür etmesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

2 numarada kayıtlı CEVHER isimli atın antrenörü Ali GÜLLÜ’ nün kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 7 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

7 numarada kayıtlı SERDÜMEN isimli atın antrenörü Batuhan TURGUL’ un kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 6 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

2 numaraya kayıtlı olarak koşan CEVHER isimli atın jokeyi Ahmet ÇELİK, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirip dışındaki ata faul yaparak yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı kendisine 22.09.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan SEMEND isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirip içindeki ata faul yaparak yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı kendisine 22.09.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan YETİM AHMET isimli atın jokeyi Halis KARATAŞ, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştı

KOŞU NO: 7

3 numaraya kayıtlı olarak koşan TRIBUTE TO JOSS isimli atın antrenörü Aydın KÜÇÜKAKSOY, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet verdiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.