22. Eylül Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda yapılan G1 Veliefendi Koşunda yaşanan protesto sonucu Cevher jokeyi Ahmet Çelik 7 gün Semend Jokeyi Özcan Yıldırım 5 gün at binmeme cezası aldı

2 numarada kayıtlı CEVHER isimli atın antrenörü Ali GÜLLÜ’ nün kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 7 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir. 

7 numarada kayıtlı SERDÜMEN isimli atın antrenörü Batuhan TURGUL’ un kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 6 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir. 

2 numaraya kayıtlı olarak koşan CEVHER isimli atın jokeyi Ahmet ÇELİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden ve suçunun tekerrür etmesinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı kendisine 22.09.2019 tarihinde tebliğ edilmiş ve savunmasını tebliğ edildiği tarihten 5(beş) gün sonra kurulumuza iletmiştir. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) ve (c) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanmış ve ayrıca 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan SEMEND isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirip içindeki ata faul yaparak yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı kendisine 22.09.2019 tarihinde tebliğ edilmiş ve savunmasını tebliğ edildiği tarihten 5(beş) gün sonra kurulumuza iletmiştir. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) ve (c) bentleri uyarınca 5 (beş) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanmış ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan YETİM AHMET isimli atın jokeyi Halis KARATAŞ, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.