İstanbul 71.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 5

13 numaraya kayıtlı olarak koşan ZORLUKIZ isimli atın antrenörü Sibel CAN, biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

2 numarada kayıtlı FIRTINAKASIM isimli atın antrenörü Hasan TEKİNALP’ in kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 7 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

13 numaraya kayıtlı olarak koşan STORM COLT isimli atın antrenörü Ömer GÜNELİ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden çıkış yapmamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Bursa 48.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

Koşuda 1 numarada kayıtlı BLACKBOARD isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör RAMAZAN BARMAN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 1 numarada kayıtlı BLACKBOARD isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği(15 GÜN); yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir

KOŞU NO: 6

Koşuda 12 numarada kayıtlı SİYAMİ isimli atın Antrenörü EKREM PAPAĞAN, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör EKREM PAPAĞAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

Koşuda 13 numarada kayıtlı SILENT HILL isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör ATAKAN ŞIVGIN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 13 numarada kayıtlı SILENT HILL isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği(15 GÜN); yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

Koşuda 4 numarada kayıtlı SALENTO isimli atın binicisi tescilli formayı giymemiştir. Atın Antrenörü AHMET ÖCAL; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrasına göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.