18/12/2018  tarihinde yapılan 2. koşuda 6 numaralı COLOMBIER isimli atın binicisi Ö. YILDIRIM, son 200 metrede usulsüz kulvar değiştirmesinden dolayı  6132  Sayılı  At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili  Yönetmeliğinin 117 . Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 25/12/2018 Salı günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle  sanat icrasından men ve 370 TL para cezası verilmiştir.

Halis Karataş Adana Yeşiloba Hipodromu’ndaki kaza sonrası 17/12/2018  - 26/12/2018 tarihleri arasında raporlu olmasından at binmemiş olup raporunun bitmesiyle artık koşularda at binebilicektir.