Kayıt ve deklaradeki saat değişiklikleri aşağıdaki gibidir:(Madde-6/e)

*Koşularda kayıt saati 07.30’da başlar, 09.30’da biter.

*Asil atların teklera (at ve binici bildirimi) saati 07.30’da başlar 09.45’de biter.

*Yedek kalan atlar için başvurular 07.30-09.45 arası kabul edilir.

Değerlendirmeler yapıldıktan sonra en geç saat 10.00’a kadar deklaresi yapılan yedek atlar ilan edilir.

*Bölünen Maiden ve şartlı 1 koşularda, deklare 07.30-08.30 saatleri arasında, binici deklaresi ise 09.00-09.45 saatleri arasında yapılır.

*Bölünen koşulardaki atlar ile yedek kalacak atlar 08.30-09.00 saatleri arasında kura ile belirlenir ve ilan edilir

*Handikap koşularda azami sıkleti taşıyan atların deklaresi 09.00’da sona erer.