2 yaşlı İngiliz ve 3 yaşlı Arap tayları aynı  veya değişik hipodromlarda aynı günde veya birbirini izleyen yedigün içinde birden fazla koşuya katılamaz.

(Diğer yaş gruplarına ait atlar için bu kural 4 gün olarak uygulanmaya devam edecektir.(Madde-15/a)