KOŞU NO: 1

08.10.2019 tarihinde yapılan 4. koşuda 12 numaralı VANGA isimli atın binicisi M. BAYDAN, son 300 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ederek derece değişikliğine neden olmasından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 122/7 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 15/10/2019 Salı günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 10 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 2

2.Koşuda, koşuyu 3. olarak bitiren 5 numaralı KING DADAŞ isimli atın antrenörü C. KATI, koşuyu 1. olarak bitiren 3 numaralı HALİLŞAH isimli ve 2. olarak bitiren 1 numaralı ÖZDEMİR isimli atlara son 400 metrede kendi atına faul yaptıkları gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir.

Yine aynı koşuda, 9 numaralı DIBLANZADE isimli atın binicisi M.K.KUMBASAR, son 300 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir

KOŞU NO: 4

4.koşuda, 1 numaralı GAMZEGÜL isimli atın binicisi İsmail DEMİR, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı ( 6 adet ) vurmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir

KOŞU NO: 7

7.Koşuda, 7 numaralı DAĞBERKHAN isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü Serd. AYDOĞDİ 'ye atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir.

Yine aynı koşuda, 1 numaralı ALTINONUR isimli atın binicisi Mahsun TURAN, hatalı start çıkışı yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ve aynı suçun tekerrür etmesinden dolayı 3 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 8

8.koşuda, 3 numaralı STORM LIFE isimli atın binicisi E. ŞİMŞEK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı ( 6 adet ) vurmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

Diyarbakır 7.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

3 numaraya kayıtlı YILDIZHAN isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. YILDIZHAN isimli atın binicisi, Burak BEKTAŞ’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), (b-1) bendleri gereği ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir

KOŞU NO: 7

11 numaraya kayıtlı RAN isimli atın atın binicisine at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı, antrenör Abdulgafar TOPRAK konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yeterli bulunmadığından, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123/2 maddesi gereği; ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numaralı ERAY BABA adlı atın binicisi Halil POLAT, fazla sayıda (9) kamçı kullanmıştır. Konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yeterli bulunmadığından, 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği; 458 TL para cezası ve yedi (7) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilmiştir

KOŞU NO: 8

1 numaraya kayıtlı ŞUBAT ÜÇ isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. ŞUBAT ÜÇ isimli atın binicisi, Mahmut ÜNLÜ’den konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

11 numaraya kayıtlı BÜYÜK KIRIM isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. BÜYÜK KIRIM isimli atın binicisi, İsmail ÇİZİK’den konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a) bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

KOŞU NO: 9

3 numaralı NEON KNIGHT isimli at, start makinasından çıkmamış ve koşmamıştır NEON KNIGHT adlı ata 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 9/J maddesi gereği 15 (Onbeş) gün süreyle idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

4 numarada kayıtlı SUERTO isimli atın Binicisi Fetullah FELHAN, rakiplerine faulle neden olduğu için; 6132 sayılı at yarışları kanunun ve buna dayanarak çıkartılan at yarışları yönetmeliğinin 122/7 (a) ve (b) maddeleri gereği ihtar, 458TL para cezası cezalandırılmıştır.