TBMM torba yasası ile birlikte 01/01/2019 tarihinden itibaren koşuyu kazanan jokeyin montu eskisi gibi % 10 olurken apranti % 5 olarak montunu almaya devam edecek. Jokeyler ikinci, üçüncü olması halinde % 7 mont; aprantiler de % 3,5, Beşinci olması halinde jokeyler % 5 ve aprantiler % 2,5 mont alacaklardır.

Jokeylerden basın açıklaması geldi. Basın açıklamasında “1 Ocak 2019 Salı gününden itibaren kendi hür irademizi kullanarak at binmeme kararı almış durumdayız” diye görüşlerini imzalı bir şekilde kamuoyu ile paylaştılar.

26 Aralık Çarşamba günü Türkiye Jokey Kulübü, www.tjk.org’dan iki açıklama yaptı. TJK tarafından yapılan açıklamada aşağıda da içeriği yer alan Madde 128’e dikkat çekilirken TJK, jokeylere uyarıda da bulundu.

www.liderform.com.tr’deki “Jokeyler Derneği sessiz kalınca mı sesler, ayrı tellerden yükselmeye başladı?” yazımda şahsi görüşlerimi sizlerle paylaşırken “bana göre halihazırdaki sıkıntı dallanıp budaklanmadan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Yüksek Komiserler Kurulu ile irtibata geçilip kısa vadede kalıcı çözüm yolu bulunması en iyi alternatif olarak görünmektedir.” Görüşümü bir kez daha yinelemek istiyorum.

Aksi halde jokeyler ortak kararlarını hayata geçirmeleri halinde ateşle oynayarak Madde 128 ile karşı karşıya kalacakları gibi lisanslarının iptalinin de söz konusu olacağı apaçık ortadadır.

Madde 128 – (1) Koşulara kayıtlarını yaptırdıkları halde toplu olarak ve anlaşmak suretiyle yarış yerlerine gelmeyen, eyerleme yerlerine ya da ringe geldikten sonra yarışlara katılmayan at sahipleri, at sahibi vekilleri, antrenörler, biniciler ve seyislere fiile iştiraklerinin tespiti halinde sekiz yüz yetmiş Türk lirası para cezası ve doksan gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. Ayrıca at sahibine fiile katıldığının tespiti halinde, bütün atları için otuz gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklama cezası verilir. Bu toplu fiil sonucu yarışların yapılmaması halinde fiilin ağırlık derecesine göre at sahiplerinin at sahibi belgesi, antrenör, binici ve seyislerin lisansları geçici veya sürekli olarak iptal edilir.

Kemal AKYER