27.12.2018 tarihinde Jokeyler; Halis Karataş, Sadettin Boyraz, Erhan Yavuz, Mehmet Kaya, Ayhan Kurşun, Nurettin Şen, Deniz Yıldız, Onur Öztürk ve Apranti Çetin Taş, Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı’yı ziyaret ederek, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan At Yarışları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler kapsamında, yarış ikramiyesinden aldıkları payın azalmasından duydukları rahatsızlığı ve diğer sıkıntılarını dile getirmişlerdir.

Türkiye Jokey Kulübü Serdal Adalı ve TYAYSD Başkanı Talip Öztürk, montlar ile ilgili yapılan son düzenleme üzerinde bir değişiklik yapılamayacağını belirterek Jokey ve Aprantilerimizin paylaştığı binek ücretleri ve diğer sorunlarıyla ilgili çalışma grubu oluşturulmasını ve bu sorunların bir an önce giderilmesi hususunu önermişlerdir.

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Talip Öztürk, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Adil Mert Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk ve Genel Müdür Tuncel Aydın’ın da katıldığı toplantı neticesinde; Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği ve Jokey temsilcilerinin yer alacağı bir Çalışma Grubu oluşturularak, Jokeylerin dile getirdikleri sıkıntılar üzerinde çalışılması ve  söz konusu çalışma grubunca hazırlanacak ve üzerinde hemfikir kalınacak raporun Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu’na sunulması konusunda mutabık kalınmıştır.