Kocaeli 36.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 4

11 numaraya kayıtlı MİLACAN isimli atın binicisi Adem ASLAN; Start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal ve suçunu tekerrür etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden , 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1), (c) ve (ç) bendleri ve 2. fıkrası uyarınca 5 (beş ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması , Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

2 numaraya kayıtlı ERGÜÇLÜ isimli atın binicisi Mehmet Salih ÇELİK son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

 

KOŞU NO: 7

1 numaraya kayıtlı BLACK ADLER isimli atın binicisi Tamer ÜNLÜTÜRK starttan çıktıktan sonra yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir.

1 numaraya kayıtlı BLACK ADLER isimli atın binicisi Tamer ÜNLÜTÜRK koşunun son düzlüğünde ata fazla sayıda Kamçı (6 Adet) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir.

6 numaraya kayıtlı RESURRECTION isimli atın binicisi Musa Kemal CEYLAN' ın , koşunun son düzlüğünde ata usulsüz (üst üste vurmak) ve fazla sayıda Kamçı (6 adet ) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış olup, kendisine rapor aldığından dolayı savunma istem tebligatı yapılamamıştır.

11 numarada kayıtlı FIRTINA ŞİMŞEK isimli at start makinesinden geç çıkış yapmasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca (15 GÜN) yeterince eğitilinceye kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır.Ayrıca antrenörü Gülşah ÖZERTÜRK atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir

Bursa 55.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

Koşuda 2 numarada kayıtlı AHMİN isimli atın Binicisi NURETTİN ŞEN, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici NURETTİN ŞEN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 4 numarada kayıtlı HASAN ABİ isimli atın Binicisi MAHMUT TURAN, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MAHMUT TURAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

Koşuda 2 numarada kayıtlı HIZLI ASİYE isimli at start makinesine girişte huysuzluk yapmıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör RAMAZAN COŞKUN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

Koşuda 10 numarada kayıtlı SİYAMİ isimli at start makinesine girişte huysuzluk yapmıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör EKREM PAPAĞAN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır. Koşuda

5 numarada kayıtlı GRAFIN isimli atın Binicisi AYHAN KURŞUN, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici AYHAN KURŞUN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.