Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
M.ERSEÇGEL 17.10.2019 15.11.2019
N.AKTAŞ 12.10.2019 10.11.2019
S.AKŞIN 10.10.2019 08.11.2019
S.ÇAKAR 08.10.2019 27.10.2019
O.KIZILDAŞ 07.10.2019 05.11.2019
A.C. İNAN 07.10.2019 05.11.2019
H.TOPSAKAL 03.10.2019 01.11.2019
A.ESMER 28.09.2019 27.10.2019
M.BERBER 27.09.2019 26.10.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
S.ERKUŞ 25.10.2019 08.11.2019
ÇETİN TAŞ 22.10.2019 04.11.2019
E.ŞİMŞEK 25.10.2019 31.10.2019
İS.DEMİR 25.10.2019 31.10.2019
ÇETİN TAŞ 21.10.2019 30.10.2019
L.TAPTIK 23.10.2019 29.10.2019
S.KAYA 22.10.2019 28.10.2019
A.ASLAN 24.10.2019 28.10.2019
M.BAYDAN 18.10.2019 27.10.2019
F.YÜKSEL 21.10.2019 27.10.2019
A.KAÇMAZ 23.10.2019 25.10.2019
M.A.SOLMAZ 23.10.2019 25.10.2019
H.KAPLAN 21.10.2019 25.10.2019
U.TEMUR 09.10.2019 23.10.2019
F.HİM 17.10.2019 23.10.2019
B.OKANDE 09.10.2019 23.10.2019

Adana 26.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

15.10.2019 tarihinde yapılan 4. koşuda 1 numaralı GAMZEGÜL isimli atın binicisi İsmail DEMİR ( 6 adet ) ve 8. koşuda 3 numaralı STORM LIFE isimli atın binicisi E. ŞİMŞEK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmalarından dolayı ( 6 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmalarını yasal süreleri sonunda Kurulumuza vermeleri istenmişti. Savunmalarını 22/10/2019 Salı günü Kurulumuza vermişlerdir, ancak savunmaları yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir

KOŞU NO: 2

2.koşuda, 5 numaralı ASİLRENK isimli atın binicisi İsmail DEMİR, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 7 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden aynı suçunun tekerrür etmesinden dolayı 14 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir. Yine aynı koşuda, 9 numaralı NURAYŞA isimli atın binicisi Ö. ORDU, fotofinishi geçmeden nümayişte bulunmasından dolayı Kurulumuza çağırılarak savunması alındıktan sonra ihtar cezası verilmiştir ( 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan Yönetmeliğinin 117/1,a )

KOŞU NO: 4

4.koşuda, 5 numaralı HESPEROS isimli atın binicisi H. ÇANAKÇI, son 400 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 5

5.koşuda, 8 numaralı YEŞİLKALE isimli atın binicisi S. ERKUŞ, son 500 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ederek, rakibi M. KESKİN 'in düşmesine neden olmasından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 15 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

Diyarbakır 8.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1 numaraya kayıtlı BABRAK isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. BABRAK isimli atın binicisi, Ersin KILIK’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a bendi gereği ihtar cezası verilmiştir. 5 numaraya kayıtlı SERHOŞ isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. SERHOŞ isimli atın binicisi, Vedat KIZMAZ’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a bendi gereği ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

2 numaraya kayıtlı TRUSTABLE isimli atın binicisine at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı, antrenör Cebrail LAÇO’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yeterli bulunmadığından, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123/2 maddesi gereği; ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numaralı BIG MAN isimli at, start makinasından çıkmamış ve koşmamıştır. BIG MAN adlı ata 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 9/J maddesi gereği 15 (Onbeş) gün süreyle idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

5 numaraya kayıtlı TAKİPETBENİ isimli at son düzlükte hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. TAKİPETBENİ isimli atın binicisi, Mustafa IŞIK’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

KOŞU NO: 5

16 numaraya kayıtlı TUMBUL ŞİMŞEK isimli atın sayir görevlisi (bakıcı) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden İsmail SANCAR’dan (T.C. 46840864976) konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a,c, bendleri gereği ihtar, yarışlarla ilgili yerlerde 7 gün süreyle sanat icrasından men, yasaklanması cezası verilmiştir.

16 numaraya kayıtlı TUMBUL ŞİMŞEK isimli atın seyisi yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden Abdullah SANCAR’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a, b-1,c, bendleri gereği ihtar, 458 TL para cezası yarışlarla ilgili yerlerde 15 gün süreyle sanat icrasından men cezası verilmiştir. 16 numaraya kayıtlı TUMBUL ŞİMŞEK isimli atın antrenörü yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden Mehmet BALTA’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a, bendi gereği ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

9 numaraya kayıtlı GÜZEL ÜNLÜ isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. GÜZEL ÜNLÜ isimli atın binicisi, Hasan ALTUNDAĞ’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a bendi gereği ihtar cezası verilmiştir.

8 numaraya kayıtlı FAST TO RAİN isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. FAST TO RAİN isimli atın binicisi, Caner TEPE’den konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a bendi gereği ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 8

11 numaraya kayıtlı DİŞİDİ isimli at start makinasından çıkarken binicisini düşürdü. Yapılan sağlık muayenesinde herhangi bir problem bulunmamaktadır.

5 numaralı KARADAMAR isimli at, start makinasından çıkmamış ve koşmamıştır. KARADAMAR adlı ata 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 9/J maddesi gereği 15 (Onbeş) gün süreyle idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir