Ankara 76.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 5

5 Numarada kayıtlı MADALYON isimli ata binen Mehmet AKYAVUZ son düzlükte iç kulvardan dış kulvara doğru sürekli olarak kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin birinci fıkrası c bendi gereğince 5 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

3 Numarada kayıtlı DUMAN isimli ata binen Müslüm ÇELİK ve 9 Numarada kayıtlı TUMBUL ÇİÇEĞİ isimli ata binen Hışman ÇİZİK son düzlüğe dönüşte atlarından düşmüşler ve kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edilmişlerdir.

İzmir 53.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

8 numarada kayıtlı PERFECT LEO isimli atın jokeyi Ali ALPAGUT koşunun yaklaşık son 1400 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

2 numarada kayıtlı IMPOSING VICTORY isimli atın jokeyi Mustafa ÇİÇEK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 

6 numarada kayıtlı MESTAN EFE isimli atın jokeyi Mertcan ÇELİK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

2 numarada kayıtlı NIGELLA isimli atın aprantisi Bekir Mert MIRIK koşunun son virajında atından düşmüştür. Bahse konu apranti doktor tarafından muayene edilmiş ve at binmesinde sakınca olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca atın Saha Veteriner Hekimlerce yapılan muayenesinde herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığı bildirilmiştir.

5 numarada kayıtlı ŞİRİNYER GÜZELİ isimli atın jokeyi Tolga YILDIZ koşunun son virajında atının tökezlemesi nedeniyle atından düşmüştür. Bahse konu jokey doktor tarafından muayene edilmiş olup hastaneye sevk edilmiştir. Ayrıca at Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş olup sağ ön ayağında kırık tespit edildiğinden atın sahibinin de onayı ile ötenazi uygulanmıştır. Ayrıca Pist Hakemlerince çim pistte yapılan muayene neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilmiştir.

7 numarada kayıtlı HILL HEAD isimli atın jokeyi İsmail DİNAR koşunun son virajında atından düşmüştür. Atın Saha Veteriner Hekimlerce yapılan muayenesinde herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığı bildirilmiştir.

KOŞU NO: 4

8 numarada kayıtlı KUZEN isimli atın jokeyi Mahsun DEMİRBAŞ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

8 numarada kayıtlı ROCKY BOY isimli atın jokeyi Çetin OK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

8 numarada kayıtlı CANIMBİLSEV isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, koşulara katılmaktan yasaklanmasına,

8 numarada kayıtlı CANIMBİLSEV isimli atın antrenörü Begüm ARAS, atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitmediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 8

12 numarada kayıtlı NASİRHAN isimli at koşunun yaklaşık son 1400 metrelerinde bariyeri kırarak iç piste çıkmış olup, at Saha Veteriner Hekim tarafından muayene edilmiş ve tedavisi için at hastanesine sevki uygun görülmüştür.

4 numarada kayıtlı ÖZBURGAZ isimli atın jokeyi Sinan ÖZEN koşunun yaklaşık son 1400 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır