İstanbul 83.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

5 numaraya kayıtlı olarak koşan KURT SAVAŞ isimli atın antrenörü İbrahim Cemil ERŞAKAR, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden geç çıkış yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan BUKETİM isimli atın aprantisi Kaancan GÖKÇE, start çıkışı yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

1 numaraya kayıtlı olarak koşan ACARTÜRK isimli atın aprantisi Mehmet Salih ÇELİK, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan OLRIC isimli atın jokeyi Metin HAMEDİ, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

5 numarada kayıtlı PERAMUS isimli atın antrenörü Emrah KARAKÖLEOĞLU’ nun kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; tüm koşuyu protesto ettiği bildirilmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan STRONGER isimli atın aprantisi Müslüm ÇELİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

7 numarada kayıtlı PEXUSS isimli atın antrenörü Esma ÇETİN' in kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 9 ve 8 numaralı atların jokeylerinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

Bursa 56.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

Koşuda 2 numarada kayıtlı BERATBEY isimli atın Binicisi ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 8 numarada kayıtlı FIRTINA TOYNOK isimli at koşuya 10-15 boy geç başlamıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör SİNAN AYDEMİR; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

Koşuda 3 numarada kayıtlı FORTE SARP isimli atın Binicisi HALİL ALTIN, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici HALİL ALTIN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

Koşuda 5 numarada kayıtlı JOURNALIST isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör AHMET EMİN AVCI; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 5 numarada kayıtlı JOURNALIST isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği(15 GÜN); yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

KOŞU NO: 5

Koşuda 5 numarada kayıtlı MOONRAKER isimli atın Binicisi ONUR YILDIZ, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ONUR YILDIZ; ifadeye çağırılmıştır.