İzmir 54.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

11 numarada kayıtlı KIRMIZI ELMAS isimli atın antrenörü Başol ÖZGÜR atın aptantisine tescil edilmemiş renk ve şekilde forma kullandırarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/2 maddesi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

3 numarada kayıtlı BEYZAYAR isimli atın aprantisi Arif Okan PAZAR start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı NAME OF THE ROSE isimli atın jokeyi İbrahim Halil KETME koşunun yaklaşık son 700 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numarada kayıtlı PRENSES BESO isimli atın jokeyi Onur YILDIZ koşunun son virajında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

1 numarada kayıtlı BABAMEDET isimli at koşunun yaklaşık son 400 metrelerinde yarışı bıraktığı ve koşuyu sonuncu olarak tamamladığı görüldüğü için, yarış sonunda saha veteriner hekimlerince yapılan muayenesinde herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığı belirtilmiştir.

KOŞU NO: 4

8 numarada kayıtlı ALFA FORCE isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numarada kayıtlı ALFA FORCE isimli atın antrenörü Hasan TOP atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitmediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

10 numarada kayıtlı KARAŞÖVALYE isimli atın jokeyi Mahmut TURAN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

12 numarada kayıtlı MUSTANG isimli atın aprantisi Muharrem OK start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

1 numarada kayıtlı BEST MASTER isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ koşunun yaklaşık son 1000 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numarada kayıtlı DRİNA isimli atın antrenörü 10 numarada kayıtlı SPRING AL isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestoların reddine karar verilmiştir.

10 numarada kayıtlı SPRING AL isimli atın jokeyi Mehmet GÖNÜLTAŞ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması tebliğ edilmiştir. Bahse konu jokey savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 7

6 numarada kayıtlı PRENSES BEGÜM isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı PRENSES BEGÜM isimli atın antrenörü Hasan TOP atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitmediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Ankara 77.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

19.10.2019 tarihinde 1. koşuda 5 Numarada kayıtlı GAZINÇ isimli ata binen Mert Gökalp ARSLAN 800 metre civarı iç kulvardan dış kulvara doğru hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, savunması 26.10.2019 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin birinci fıkrası c bendi gereğince 5 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

19.10.2019 tarihinde 3. Koşu 1 Numarada kayıtlı YARIMCALI isimli ata binen Mehmet Salih ÇELİK usulüne uygun olmayan sayıda (6 adet) kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, savunması 26.10.2019 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 2

2 Numarada kayıtlı İZ BIRAKAN isimli atın antrenörü Ramazan TAŞDELEN koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda koşuyu protesto eden 2 Numarada kayıtlı İZ BIRAKAN isimli ata derece değişikliğini gerektirecek bir engel oluşmadığından protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

4 Numarada kayıtlı LET HER GO isimli ata binen Özcan YILDIRIM son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

2 Numarada kayıtlı BELLAGIO ANGEL isimli ata binen Hışman ÇİZİK son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

3 Numarada kayıtlı HASANET isimli ata binen Akın SÖZEN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

9 Numarada kayıtlı RIO LA RIO isimli atın antrenörü İlker KÖROĞLU koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda koşuyu protesto eden 9 Numarada kayıtlı RIO LA RIO isimli ata derece değişikliğini gerektirecek bir engel oluşmadığından protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

1 Numarada kayıtlı AMBUSHER isimli ata binen Müslüm ÇELİK son düzlükte dış kulvardan iç kulvara doğru kulvar değişikliği yaparak içindeki ata aşırı yaklaşarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.