İstanbul 86.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 5

7 numarada kayıtlı ATIBA isimli atın antrenörü Semih KAYMAKLI’ nın kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 2 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

KOŞU NO: 6

8 numaraya kayıtlı olarak koşan MAVİZAFİR isimli atın antrenörü Ahmet ÖCAL, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden çıkış yapmamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numaraya kayıtlı olarak koşan LAZ OĞLUM isimli atın jokeyi Gökhan BEKTAŞ, yarışlarla ilgili yer ve tartı mahallinde düzen ve disiplini bozması sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

Bursa 58.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

Koşuda 1 numarada kayıtlı BABA AVCI isimli atın Binicisi NEVZAT AVCİ, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici NEVZAT AVCİ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 1 numarada kayıtlı BABA AVCI isimli atın Antrenörü MERVE ER, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör MERVE ER ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

Koşuda 11 numarada kayıtlı GÖLDEM isimli atın Binicisi MUSTAFA ÇİÇEK, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MUSTAFA ÇİÇEK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

Koşuda 10 numarada kayıtlı PRENSES GAMZE isimli atın Binicisi OĞUZ EREN, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici OĞUZ EREN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 12 numarada kayıtlı SKY WOMAN isimli atın Binicisi ONUR ATMACA, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ONUR ATMACA; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

Koşuda 1 numarada kayıtlı BERTHOLD isimli at koşuya 10-15 boy geç başlamıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör SERKAN SÜSLÜ; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

Koşuda 5 numarada kayıtlı OBRADA isimli atın Antrenörü GÜRCAN TURAN, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör GÜRCAN TURAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre cezası ile cezalandırılmıştır.