Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
A.İNCİ 04.11.2019 08.11.2019
H.SAM 31.10.2019 04.11.2019
S.ÇAKAR 28.10.2019 16.11.2019
A.ESMER 28.10.2019 26.11.2019
M.BERBER 27.10.2019 25.11.2019
E.AKTUĞ 26.10.2019 09.11.2019
F.TOY 26.10.2019 24.11.2019
A.PAZAR 23.10.2019 11.11.2019
B.USLU 18.10.2019 16.11.2019
M.ERSEÇGEL 17.10.2019 15.11.2019
N.AKTAŞ 12.10.2019 10.11.2019
S.AKŞIN 10.10.2019 08.11.2019
M.TEZEL 10.10.2019 08.11.2019
N.KILIÇASLAN 07.10.2019 05.11.2019
A.C. İNAN 07.10.2019 05.11.2019
O.KIZILDAŞ 07.10.2019 05.11.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
A.ÇANKAYA 02.11.2019 16.11.2019
İS.DEMİR 01.11.2019 14.11.2019
İ.ÇİZİK 06.11.2019 12.11.2019
T.ÜNLÜTÜRK 05.11.2019 11.11.2019
A.ALPAGUT 05.11.2019 11.11.2019
D.KAYA 04.11.2019 10.11.2019
M.GÖNÜLTAŞ 03.11.2019 09.11.2019
S.ERKUŞ 25.10.2019 08.11.2019
B.BEKTAŞ 02.11.2019 08.11.2019
R.KARAKAYA 01.11.2019 07.11.2019
H.ALTIN 01.11.2019 07.11.2019
İ.GÖÇER 30.10.2019 05.11.2019
ÇETİN TAŞ 22.10.2019 04.11.2019
T.ÜNLÜTÜRK 31.10.2019 04.11.2019
M.S.ÇELİK 29.10.2019 04.11.2019

İstanbul 87.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

3 numaraya kayıtlı olarak koşan THE PERFECT SHOW isimli atın antrenörü Ömer GÜNELİ, biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş şapka giydirmesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Adana 29.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

27.10.2019 tarihinde yapılan 4. koşuda 3 numaralı KARA ATİK isimli atın binicisi İ. ÇİZİK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 7 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış ve konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmişti. Yasal süresi içerisinde savunmasını vermediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir. 

KOŞU NO: 6

6.Koşuda, 11 numaralı DUDE isimli at starttan 10 boy geç çıkıp, koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü A. KARAKUŞ' a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 8

8.Koşuda 3 numaralı NASİBİN isimli atın binicisi V. DEMİR, hatalı start çıkışı yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

KOŞU NO: 9

9.Koşuda 12 numaralı LEVENT BEY isimli atın binicisi E.TUNÇ, hatalı start çıkışı yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.