İzmir yarış Komiserler kurulu yarış içinde farklı şekilde en geri gelen safkanların yarıştan sonra Veteriner hekimlerince muayenehane tabi tutulmuş olup at Hastanesine bir sorunu varsa gönderilip yoksa gönderilmiyor 7 Kasım Perşembe günü YÜCEDAĞ at hastanesine sevki yapıldı 9.Kasım Cumartesi günü İRADELİYILDİZ bir klinik bulguya rastlanmadığı için göndermemiştir.

Ayhan Kurşun Ankara’da 10 gün Mustafa Tarhan İzmir’de 7 gün at binmeme cezası aldılar.

Ankara 75 Yıl Hipodrom'u, Komiserler Kurulu Kararı

KOŞU NO: 1

02.11.2019 tarihinde 9. koşuda 5 Numarada kayıtlı MY SWETY BOY isimli ata binen Ayhan KURŞUN son düzlükte kulvar değişikliği yaparak derece değişikliğine neden olmasından dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış savunması 09.11.2019 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesinin yedinci fıkrasının b ve d bendi gereğince 458 TL para ve 10 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.