Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
A.KAÇMAZ 12.11.2019 13.11.2019
İ.GÜN 07.11.2019 21.11.2019
O.KIZILDAŞ 06.11.2019 05.12.2019
H.TOPSAKAL 02.11.2019 01.12.2019
M.E.DOĞANCIK 31.10.2019 29.11.2019
S.ÇAKAR 28.10.2019 16.11.2019
A.ESMER 28.10.2019 26.11.2019
M.BERBER 27.10.2019 25.11.2019
F.TOY 26.10.2019 24.11.2019
B.USLU 18.10.2019 16.11.2019
M.ERSEÇGEL 17.10.2019 15.11.2019
B.ULUKAN 17.10.2019 15.11.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
M.B.ÇAKMAK 13.11.2019 26.11.2019
İ.KALE 10.11.2019 23.11.2019
A.KURŞUN 12.11.2019 21.11.2019
S.TIRPAN 14.11.2019 20.11.2019
K.YILMAZ 07.11.2019 20.11.2019
M.KAYA 12.11.2019 18.11.2019
M.TARHAN 12.11.2019 18.11.2019
A.OKAN PAZAR 10.11.2019 16.11.2019
A.ÇANKAYA 02.11.2019 16.11.2019
V.DEMİR 13.11.2019 15.11.2019
İS.DEMİR 01.11.2019 14.11.2019
M.K.CEYLAN 07.11.2019 13.11.2019

Diyarbakır 11.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

3 numaraya kayıtlı ROBİNİN ATI isimli at binicisi Ferit YARDIMCI’yı start çıkışı düşürmüştür

KOŞU NO: 2

6 numaralı KIRKDOKUZ adlı atın binicisi Sami KAPLAN, son düzlükte fazla sayıda (8) kamçı kullanmıştır. Konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yeterli bulunmadığından, 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği; 458 TL para cezası ve yedi (7) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilmiştir

KOŞU NO: 3

8 numaraya kayıtlı HANZADE SULTAN isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. HANZADE SULTAN isimli atın binicisi, Ersin KILIK’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

4 numaraya kayıtlı FAIRY DANCER isimli at ile 1 numaraya kayıtlı AYŞEGÜL isimli at yarışın 1000. metresinde çarpışarak rakibinin aksiyonunu bozmuştur. FAIRY DANCER isimli atın binicisi, Mehmet Emin DOĞAN’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

1 numaraya kayıtlı AYŞEGÜL isimli at ile 4 numaraya kayıtlı FAIRY DANCER isimli at yarışın 1000. metresinde çarpışarak rakibinin aksiyonunu bozmuştur. AYŞEGÜL isimli atın binicisi, Hasan ALTUNDAĞ’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

KOŞU NO: 4

10 numaraya kayıtlı MİR MELİSİM isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. MİR MELİSİM isimli atın binicisi, Muhammed Baran ÇAKMAK’tan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

KOŞU NO: 5

9 numaraya kayıtlı YALAZBEYİ isimli at son 200 metrede hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. YALAZBEYİ isimli atın binicisi, Menderes AVŞAR’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), (b-1) bendleri gereği ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir

KOŞU NO: 7

2 numaraya kayıtlı DEMİRHAN isimli at son düzlükte hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. DEMİRHAN isimli atın binicisi, Menderes AVŞAR’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), (b-1), 117/2 bendleri gereği ihtar ve 916 TL para cezası verilmiştir

5 numaralı KAŞIKÇI ELMASI isimli at, start makinasından çıkmamış ve koşmamıştır. KAŞIKÇI ELMASI adlı ata 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 9/J maddesi gereği 15 (Onbeş) gün süreyle idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir

7 numaraya kayıtlı ROSE OF HARPUT isimli atın binicisine at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı, antrenör Murat DOĞAN’a konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yeterli bulunmadığından, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123/2 maddesi gereği; ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 8

3 numaraya kayıtlı YILDIZHAN isimli at son 200 metrede hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. YILDIZHAN isimli atın binicisi, Ferit YARDIMCI’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), (b-1) bendleri gereği ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir

Adana 32.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1.Koşuda 2 numaralı CRISTOPHER isimli atın binicisi M.AKYAVUZ, son 800 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 2

2.Koşuda, koşuyu 5. olarak bitiren 5 numaralı DÜŞEŞ isimli atın antrenörü M.Y.KILINÇ, koşuyu 3. olarak bitiren 4 numaralı HARRAS isimli ata son 100 metrede kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir. Ayrıca protestoya neden olan 4 numaralı HARRAS isimli atın binicisi R. BAYRAM, son 100 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

Ayrıca 1 numaralı ÖZDAMAR isimli atın binicisi E. ŞİMŞEK, son 150 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 4

4.Koşuda, 6 numaralı LYUDMILA isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü K.YILDIZ 'a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL cezası verilmiştir ( tekerrür ).

Yine aynı koşuda , 8 numaralı BATUMİ isimli at starttan çıkmadığı ve 11 numaralı JASHUA isimli at start hakemi emrine girmeyerek yarıştan çıkartıldığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışlara katılmamalarına atın antrenörleri M.DÜLGAR ve E.METİN' e atlarını iyi antrene ettirmedikleri için ihtar cezaları verilmiştir.

KOŞU NO: 6

6.koşuda, 7 numaralı LUNA LOVEGOOD isimli at koşu öncesi start makinasına çarparak göğüs, sol ön ve sol arka ayakta oluşan kanama nedeniyle Veteriner Hekim raporuyla Kurulumuzca koşudan çıkartılmıştır.

Yine aynı koşuda, 4 numaralı ROYAL CHICK isimli atın binicisi H. ÇİZİK, son 200 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

KOŞU NO: 8

8.Koşuda, 6 numaralı BEST OF HAZAL isimli at koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü İ. KÖROĞLU 'na atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir.

Yine aynı koşuda 13 numaralı BASRALI isimli atın binicisi S. ERKUŞ, son 200 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.