www.fitigimvar.com

 

Diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında ARTCURE® PW DP son derece düşük toplam tedavi maliyetine sahiptir. ARTCURE® PW DP’nin maliyet-etkinlik değerlendirmesi yapıldığında ekonomik avantajı yüksektir. ARTCURE® PW DP uygulaması sırasında anatomik bütünlük bozulmadığından hastalığın tekrar etme oranı oldukça düşüktür. Semptomları düzelen hastaların günlük yaşamlarında disk hernisine neden olacak etkilere karşı kendilerini korumaya devam etmeleri gerekir. Beklenen etkinin sağlanabilmesi için ARTCURE® PW DP hernie bölgeye transdermal olarak uygulandıktan sonra hastanın 24 saat istirahat pozisyonunda kalması gereklidir. ARTCURE® PW DP disk hernisi (fıtık) tedavileri içinde çalışma hayatınıza ara vermeyen hızlı iyileşmeyi sağlayan tedavi desteğidir.

 

BU BİR REKLAMDIR