Diyarbakır 12.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 5

6 numaraya kayıtlı REMİLİKIZ isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. REMİLİKIZ isimli atın binicisi, İsa AKYAVUZ’dan konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

KOŞU NO: 6

9 numaralı SİPAN isimli at, start makinasından çıkmamış ve koşmamıştır. SİPAN adlı ata 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 9/J maddesi gereği 15 (Onbeş) gün süreyle idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir

9 numaralı SİPAN isimli at, start makinasından çıkmamış ve koşmamıştır. Atın antrenörü Serdar Veysel KAYA’nın konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. savunması alınmış olup, 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliği Madde 117 / a bendi gereği İhtar cezası verilmiştir.

 

Adana 1.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1.Koşuda, koşuyu 3. olarak bitiren 10 numaralı VICTOR WOLLES isimli atın antrenörü A.GÜVEN, koşuyu 2. olarak bitiren 6 numaralı PURO ve 1. olarak 8 numaralı NAUGHTY BOY isimli atlara son 100 metrede kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir. Ayrıca protestoya neden olan 6 numaralı PURO isimli atın binicisi A.KAÇMAZ, son 100 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

12.11.2019 tarihinde yapılan 6.koşuda 4 numaralı ROYAL CHICK isimli atın binicisi H. ÇİZİK, son 200 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 19/11/2019 Salı günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir. 

KOŞU NO: 3

3. koşuda, 6 numaralı GOLDEN KING isimli atın binicisi H.ÇANAKÇI, son 200 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

KOŞU NO: 4

4.koşuda, 4 numaralı KARA DUMAN isimli atın binicisi B.KILINÇ, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 6 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir.