Bursa 2.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

Koşuda 3 numarada kayıtlı ÇAĞIRAN isimli atın Binicisi TOLGA YILDIZ, koşuda son düzlükte fazla sayıda kamçı kullanarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici TOLGA YILDIZ, 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 Maddesi gereğince 458 TL para cezası ve 7 gün süre ile sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

Koşuda 5 numarada kayıtlı ALEXANDRAPOLI isimli atın Binicisi CANER KARADEMİR, koşuda son düzlükte fazla sayıda kamçı kullanarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici CANER KARADEMİR ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmıştır. Kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini beyan etmiştir.

KOŞU NO: 7

Koşuda 4 numarada kayıtlı KARTEL isimli atın Binicisi MERTCAN ÇELİK, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MERTCAN ÇELİK ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 7 numarada kayıtlı ORTAYLI isimli atın Binicisi ONUR ÖZTÜRK, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ONUR ÖZTÜRK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 8 numarada kayıtlı YENER isimli atın Binicisi MURAT GÜNDÜELİ, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MURAT GÜNDÜZELİ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

 İstanbul 1.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

8 numaraya kayıtlı olarak koşan EL CONQUERADOR isimli atın jokeyi Gökhan KOCAKAYA, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

7 numaraya kayıtlı olarak koşan GÖKDİZGİN isimli atın antrenörü Umut AYSEL, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden çıkış yapmamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.